Palvelut

Kirjanpito- ja tilinpäätös

Yrittäjälle on tärkeää, että hänellä on hyvä kirjanpitäjä, joka hoitaa kirjanpidon, jolloin yrittäjälle itselleen jää aikaa tehdä sitä mitä parhaiten osaa, eli omaa työtänsä. Laadimme eri yhtiömuotojen lakisääteisen kirjanpidon, mm. toiminimen, kommandiittiyhtiön, osakeyhtiön, sekä yhdistysten kirjanpidon.

Yksi kirjanpidon tärkeimmistä asioista on kirjanpidosta muodostuva raportointi, jonka perusteella arvioidaan yrityksen kannattavuutta ja toimivuutta. Raportit toimitetaan asiakkaallemme sovitusti esim. kuukausittain kirjanpidon laadinnan yhteydessä.

Olennainen osa kirjanpitoa on myös yrityksen tilinpäätös. Jo ennen tilinpäätöshetkeä käymme yhdessä yrittäjän kanssa läpi yrityksen tilanteen ja mietimme toimia, joita tulisi mahdollisesti tehdä ennen tilinpäätösajankohtaa. Tilinpäätös on käytännössä raportti yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja sen kehittymisestä tilinpäätösajankohtana. Tarvittaessa tilinpäätös tarkastutetaan tilintarkastajalla ja siitä saadaan tilintarkastuskertomus.

Kirjanpito ja tilinpäätös perustuvat kirjanpitolakiin ja -asetukseen sekä yleisesti noudatettavaan käytäntöön eli hyvään kirjanpitotapaan.

Palkanlaskenta

Laskemme puolestasi palkat ja työnantajasuoritukset sekä mahdolliset jäsenmaksuasiat ja ulosottoasiat. Lähetämme myös palkkalaskelman työntekijöillesi ja viranomaisilmoitukset sekä verohallintoon, että tulorekisteriin. Lisäksi hoidamme tarvittaessa esim. Kela-hakemukset, Tilastokeskuksen raportoinnit sekä palkkatukiasiat.

Työsopimus on hyvä olla aina laadittuna kirjallisena. Autamme myös sen laadinnassa.

Laskutus ja perintä

Useimmiten yrittäjän aika kuluu työtehtävissä, eikä laskutukseen liittyviin käytännön rutiineihin tahdo löytyä aikaa, siksi me hoidamme myös asiakkaamme laskutuksen ja myyntisaatavien seurannan, jos niin sovitaan. Yrittäjän on mahdollista myös laatia itse myyntilaskut sähköisesti ja tulostaa ne perinteisesti paperille tai lähettää verkkolaskuina.

Mikäli asiakas jättää maksamatta, eivätkä saatavat löydä perille, on meillä myös perintälupa, joten voimme tarvittaessa periä myyntisaamiset myös oikeusteitse.

Kun laskutus ja perintä on tehokasta, tuo se yritykselle säästöjä ja parantaa kannattavuutta. Myös myyntisaatavien kierto nopeutuu ja luottotappioriski vähenee.

Ostoreskontra ja maksuliikenne

Ostolaskujen sähköistyminen on yleistynyt ja yhä useampi lähettäisi laskunsa mielellään verkkolaskuna. Asiakkaillamme on mahdollisuus valita ottavatko he käyttöön sähköisen reskontran vai hoidetaanko toimittajien lähettämät laskut perinteiseen tapaan. Valita voi myös, maksavatko he laskut itse tai antavatko meille valtuuden hoitaa yrityksen laskujen maksatuksen.

Sähköistä reskontraa käytettäessä asiakas näkee laskun joko puhelimensa, tablettinsa tai tietokoneensa näytöltä, tarkistaa laskun oikeellisuuden ja hyväksyy sen maksatukseen, jonka jälkeen maksaa laskut itse tai me hoidamme ne täällä tilitoimistosta sovitusti.

Verotus ja verosuunnittelu

Yrityksen ja yrittäjän verotusasiat ovat monesti hyvinkin monimutkaisia ja yrittäjälle se suurin ”peikko” koko yritystoiminnassa. Tämän vuoksi me seuraamme aktiivisesti yrityksen verotustilannetta ja yhdessä yrittäjän kanssa punnitsemme parhaita vaihtoehtoja yrityksen verotuksen suunnitteluun. Mielestämme on tärkeää, että yrittäjä on koko ajan tietoinen siitä, miten hänen omat toimensa vaikuttavat yrityksen verotukseen.

Verottajalta tulee vuosittain verotuspäätös, joka ei välttämättä ole aina laaditun veroilmoituksen mukainen, siksi on tärkeää, että verotuspäätös tarkastetaan aina. Mikäli aihetta löytyy, laadimme yrittäjän toivomuksesta muutoshakemukset ja vastaamme verottajan selvityspyyntöihin.

Yrityksen perustaminen, muutokset ja hallinto

Kun harkitset yritystoiminnan aloittamista, autamme sinua siinä.

Yritysmuodon valinta on tärkeää ja siinä kannattaa ottaa huomioon yrityksen toimiala ja kuinka suureksi yrityksen toimintaa halutaan kasvattaa.

Yrityksen perustamisessa on otettava myös huomioon laadittavat viranomaisilmoitukset, yrityksen toimintaa varten tarvittavat vakuutukset ja mahdollinen rahoituksen tarve.

Hoidamme tämän kaiken alusta loppuun tai sitten teemme osan, asiakkaan toiveiden mukaan.

Joskus liiketoiminta muuttuu oleellisesti ja tulee tarve muuttaa yhtiömuotoa. Myös silloin voit kääntyä puoleemme ja pohdimme yhdessä, mikä on yrityksellesi paras vaihtoehto.