Laskutus ja perintä

Mikäli asiakas jättää maksamatta eivätkä saatavat löydä perille, avustamme myös myyntisaamisten perinnässä.

Useimmiten yrittäjän aika kuluu työtehtävissä, eikä laskutukseen liittyviin käytännön rutiineihin tahdo löytyä aikaa, siksi me hoidamme myös asiakkaamme laskutuksen ja myyntisaatavien seurannan, jos niin sovitaan. Yrittäjän on mahdollista myös laatia itse myyntilaskut sähköisesti ja tulostaa ne perinteisesti paperille tai lähettää verkkolaskuina.

Kun laskutus ja perintä on tehokasta, tuo se yritykselle säästöjä ja parantaa kannattavuutta. Myös myyntisaatavien kierto nopeutuu ja luottotappioriski vähenee.