Kirjanpito- ja tilinpäätös

Yrittäjälle on tärkeää, että hänellä on hyvä kirjanpitäjä, joka hoitaa kirjanpidon, jolloin yrittäjälle itselleen jää aikaa tehdä sitä mitä parhaiten osaa, eli omaa työtänsä. Laadimme eri yhtiömuotojen lakisääteisen kirjanpidon, mm. toiminimen, kommandiittiyhtiön, osakeyhtiön, sekä yhdistysten kirjanpidon.

Yksi kirjanpidon tärkeimmistä asioista on kirjanpidosta muodostuva raportointi, jonka perusteella arvioidaan yrityksen kannattavuutta ja toimivuutta. Raportit toimitetaan asiakkaallemme sovitusti esim. kuukausittain kirjanpidon laadinnan yhteydessä.

Olennainen osa kirjanpitoa on myös yrityksen tilinpäätös. Jo ennen tilinpäätöshetkeä käymme yhdessä yrittäjän kanssa läpi yrityksen tilanteen ja mietimme toimia, joita tulisi mahdollisesti tehdä ennen tilinpäätösajankohtaa. Tilinpäätös on käytännössä raportti yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja sen kehittymisestä tilinpäätösajankohtana. Tarvittaessa tilinpäätös tarkastutetaan tilintarkastajalla ja siitä saadaan tilintarkastuskertomus.

Kirjanpito ja tilinpäätös perustuvat kirjanpitolakiin ja -asetukseen sekä yleisesti noudatettavaan käytäntöön eli hyvään kirjanpitotapaan.